HeroriŽnteren hoort erbij

Meer met minder is het adagium. Meer met minder = anders.
Anders denken en doen.

Open staan voor veranderingen. Herbezinning op stelsels, taken, samenwerkingsvormen, benutting van talent, toepassing van moderne communicatiemiddelen en vooral ook deze ontwikkelingen betrekken op jezelf. 

En met minder regels meer effect bereiken.

Maatwerk en menselijke maat

Standaard is niet altijd goedkoper en groot is niet altijd beter.
Vervreemding ligt op de loer.

In onze advisering beschouwen wij elke opdracht als uniek. 

Samen met u zoeken we naar wegen die zijn te overzien.
En resultaten die kunnen worden doorleefd.

Het gaat om samenwerken en ondernemen

De kerncompetenties voor het komende decennium zijn het vermogen om samen te werken en te ondernemen. 

Dat laatste geldt ook voor het publieke domein. Niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar om taken vernieuwend te realiseren. 

Meer interactief te werk te gaan. Verantwoorde afwegingen te maken, gaan voor hernieuwde bijdragen aan maatschappelijke resultaten. 

Samen werken aan een betere uitvoeringspraktijk, aan meer bedrijfsmatigheid, aan betere dienstverlening.

© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design