Chemie en teamprestaties

Bij samenwerking gaat het om complementariteit van kennis en kunde, maar ook om chemie.

Om tot goede teamprestaties te komen is een constructieve werkomgeving nodig.

Aandacht voor een goede team-samenstelling is cruciaal.

Het vermogen en de wil om elkaar te versterken zijn bepalend voor het eindresultaat en de duurzaamheid van de samenwerkingsrelatie.

HeroriŽnteren hoort erbij

Meer met minder is het adagium. Meer met minder = anders.
Anders denken en doen.

Open staan voor veranderingen. Herbezinning op stelsels, taken, samenwerkingsvormen, benutting van talent, toepassing van moderne communicatiemiddelen en vooral ook deze ontwikkelingen betrekken op jezelf. 

En met minder regels meer effect bereiken.

Organiseren van oplossingen

Complexiteit en dynamiek zijn groot. Je kunt het niet meer alleen. Dit is de realiteit binnen en tussen organisaties. Rodrigues & Batelaan zoekt altijd naar het samenspel en een integrale aanpak. 

De samenstelling van ons team is niet beperkt tot organisatiegrenzen. 

Wij putten uit een groot netwerk van adviseurs en specialisten. Uit de zakelijke dienstverlening, maar ook uit de publieke sector zelf.
Allemaal mensen die wij goed kennen. En waarvan wij weten wat ze kunnen. 

Een integrale aanpak is namelijk bijna altijd multi-disciplinair.

Voor oplossingen moet er dus georganiseerd worden.

© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design