De kern

Een vraagstuk terugbrengen tot de essentie en daarop verder borduren.

Verdiepend analyseren.

Vanuit die analyse bouwen aan perspectief en oplossingen. 

Maatwerk en menselijke maat

Standaard is niet altijd goedkoper en groot is niet altijd beter.
Vervreemding ligt op de loer.

In onze advisering beschouwen wij elke opdracht als uniek. 

Samen met u zoeken we naar wegen die zijn te overzien.
En resultaten die kunnen worden doorleefd.

Herori๋nteren hoort erbij

Meer met minder is het adagium. Meer met minder = anders.
Anders denken en doen.

Open staan voor veranderingen. Herbezinning op stelsels, taken, samenwerkingsvormen, benutting van talent, toepassing van moderne communicatiemiddelen en vooral ook deze ontwikkelingen betrekken op jezelf. 

En met minder regels meer effect bereiken.

© 2019 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design