Filosofie en werkwijze

Wij helpen complexe vraagstukken om te zetten naar een effectieve en gedragen aanpak om daarmee tot daadwerkelijke verbeteringen te komen. We werken oplossingsgericht.

De adviseurs van Rodrigues & Batelaan Management Consult hebben hart voor de publieke zaak. En maken zichzelf hard voor het bereiken van maatschappelijke doelstellingen.

Onze activiteiten zijn er op gericht om bij te dragen aan werkende oplossingen. Maar ook om onze klanten zelf te versterken. Zo hebben al onze opdrachten een tweeledige doelstelling: het boeken van een concreet resultaat en het vergroten van de competenties van de organisatie.

Wij verrichten onze werkzaamheden in sterke interactie met onze opdrachtgevers en hun stakeholders. Partnership staat bij ons centraal.

Onze deskundigheid is opgebouwd uit:

  • uitgebreide kennis van de publieke sector en de ontwikkelingen / dossiers die daar spelen,
  • vakmatige expertise:
    • een professionele invulling van de rollen die wij vervullen  (procesbegeleider, coach, adviseur, kennismakelaar en interimmanager);
    • inhoudelijke kennis van verschillende vakgebieden (bestuurskunde, HRM, bedrijfsvoering en informatievoorziening);
    • kennis van meerdere domeinen als jeugd, zorg, veiligheid, integratie en participatie.


Op basis van ons netwerkprincipe streven wij ernaar altijd het beste team voor een opdracht te organiseren. We zijn in staat om snel en flexibel te schakelen.

In datzelfde netwerk is ook onze kwaliteitsborging georganiseerd. We maken gebruik van collega's die op afstand expertise toevoegen en/of als kritisch klankbord fungeren.

De aanpak die wij voorstaan is doordacht en actiegericht ("hersens uit de mouwen"). We maken energie los om nieuwe wegen te verkennen.


© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design