Al jaren en met succes werken wij vooral voor opdrachtgevers in het publieke domein.

Onafhankelijk, betrokken, betrouwbaar en met hart voor de publieke zaak. Gemeenten, instellingen, uitvoerende diensten en de rijksoverheid behoren tot onze klantenkring.

Of het nu gaat om het domein Openbare Orde en Veiligheid, Sociale Zekerheid, Onderwijs en Jeugd, Zorg en Wonen, Immigratie of Openbaar Bestuur. Wij beschikken over kennis en een relatienetwerk op beleidsniveau alsook in het veld. Kunnen dus schakelen tussen beleid en uitvoeringspraktijk.

Onze opdrachtgevers hebben de ambitie om slagvaardiger te opereren.

Door samenwerking met andere organisaties kunnen betere maatschappelijke resultaten worden geboekt. Aan die processen leveren wij van harte een bijdrage.

Soms zoeken opdrachtgevers daarbij vooral een kritisch luisterend oor of een moment van reflectie. Dan zijn we er ook.

Om publieke dienstverleners te versterken moet je de kracht van mensen aanspreken en ontwikkelen. Dat betekent ook dat je de dienst levert die op dat moment nodig is.

Wij staan onze opdrachtgevers met raad en daad bij.


© 2023 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design