Privacy Beleid

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt een cookie opgeslagen op zijn computer. Dit cookie wordt door ons uitsluitend gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internetbrowsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.

Bezoek aan onze website

Bezoeken aan onze website worden gemeten met Google Analytics.  Op de betreffende website kunt u lezen welke gegevens worden verzameld en wat hier mee wordt gedaam. Lees hiervoor de Privacy Policy van Google Analytics.

Wij verzamelen en bewaren van onze klanten de volgende gegevens:

  • gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics
  • het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt
  • de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker
  • het internet adres van de verwijzende site (bv. de hiervoor door de bezoeker bezochte site)
  • het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider waar de gebruiker abonnee is)
  • aanvullend hierop worden via het content management systeem dat wij gebruiken de volgende gegevens verzameld
  • het internet adres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn gedownload


De gegevens die wij verzamelen, worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor:

  • statistische analyses
  • ten behoeve van het verbeteren van de inhoud van de website


E-mail en adresgegevens

Wij verzamelen alleen adresgegevens en e-mailadressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mail bericht sturen of een e-mail formulier invullen (bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag). Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt.

Verstrekking van informatie aan derden

Wij verstrekken GEEN persoonlijke informatie aan een derde partij zonder de EXPLICIETE TOESTEMMING van de individuele bezoeker, die PER GEVAL hier altijd over wordt geinformeerd. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten.

Het verwijderen van gegevens

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering.

Veiligheid

Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingtechnologieŽn als er gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden.  Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Naleving van dit privacy reglement

Als u van mening bent dat wij ons privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met:

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
E-mail: info@brconsult.nl

Registratiekamer

Voor aanmelding en achtergrondinformatie over Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van het college Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl.

© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design