Het Team

Tom Rodrigues
Volkert Batelaan
Thijs Malmberg
Jeroen van Rhijn
Evelien van der Hoek


E thijs@brconsult.nl
T 06 - 15 06 89 20

Thijs Malmberg

De decentralisatie van de maatschappelijke voorzieningen naar gemeenten biedt volop uitdagingen. De rol van de rijksdienst verandert, het toezicht door rijksinspecties krijgt een andere invulling.

Gemeenten kunnen nu eindelijk de samenhang bewerkstelligen die nodig is. Vaak zullen ze daarbij regionaal moeten samenwerken met andere gemeenten om een goed aanbod aan hun burgers te kunnen verstrekken.

Instellingen zullen - mede in het licht van de budgettaire krapte - effectiever en efficiŽnter moeten opereren door betere samenwerking en een goede afstemming op de vraag van hun klanten en patiŽnten.

Mijn passie is die betere prestaties van de publieke sector te stimuleren en te helpen realiseren, met name in het sociale domein.  Resultaten moeten zichtbaar toenemen door vooruitgang ook daadwerkelijk en meetbaar vorm te geven. Dat kan door gemeenten anders te laten sturen, te laten kiezen voor focus op enkele duurzame resultaatgebieden die in co-creatie met burgers zijn vormgegeven. En door instellingen vervolgens af te rekenen op hun bijdrage aan die resultaatgebieden.

Maar ook door burgers een grotere rol te geven in het sociale domein en burgerbetrokkenheid in alle fases van beleid en uitvoering te initiŽren en te incorporeren. Door andere vormen van lokale samenwerking te stimuleren zoals ďsocial enterprisesĒ, door frontwerkers een grotere rol te geven bij het benaderen van moeilijker doelgroepen.

Regelarmer opereren van instellingen moet aangemoedigd worden waardoor voor hetzelfde geld meer kan worden gedaan. Praktijken uit andere landen geven vaak andere oplossingen voor dezelfde problemen. Ik heb dat daadwerkelijk ondervonden in mijn rol als expert bij de Raad van Europa. Al vele jaren stimuleer ik kennisuitwisseling nationaal en internationaal door het organiseren van seminars en werkbezoeken over en weer.

Ik kan helpen met het vormgeven van duurzame resultaten op lokaal niveau, met het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers in ons land, met het inrichten van een stimulerende en controlerende rol van het toezicht daarbij.

 Mijn specialismen zijn:

  • Visieontwikkeling
  • Resultaatsturing
  • Burgerbetrokkenheid
  • (Internationale) kennisuitwisseling
  • Toezichtsvraagstukken

© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design