Het Team

Tom Rodrigues
Volkert Batelaan
Thijs Malmberg
Jeroen van Rhijn
Evelien van der Hoek


E volkert@brconsult.nl
T 06 - 55 36 21 41

Volkert Batelaan

Publieke en commerciële organisaties worden geconfronteerd met fundamenteel veranderende omstandigheden. Hierdoor ontstaan meer dan ooit de behoefte en vooral ook noodzaak om zaken anders op te pakken.

De gekozen weg kan verschillen – verhoging van de flexibiliteit, resultaatverbetering door samenwerking, kostenbesparing door standaardisatie en/of informatisering, effectiviteitsverbetering door gedragsverandering - de impact op organisaties is altijd groot. Management en medewerkers staan voor uitdagingen die zich niet laten verzilveren door heersende routines.

In opdrachten doe ik wat nodig is. Dat kan variëren van een rol als ‘klankbord’, onderzoeker, coach of procesbegeleider, tot eindverantwoordelijk project- of interimmanager. Altijd samen met ….

Naast het bijdragen aan de realisatie van een concreet projectresultaat vind ik het belangrijk dat ik de organisatie ook structurele meerwaarde bied. Dat de organisatie er intrinsiek beter van wordt. Ik wil bijdragen aan het toekomstperspectief voor publieke organisaties en het hogere doel waar zij voor staan.

Mijn passie is verbeteren, liefst in teamverband. Geen verbeteringen op papier, maar in de praktijk. Denken en doen. Vraagstukken doorgronden. Problemen oplossen. Conflicten bezweren. De goede randvoorwaarden creëren. Mijn referentiepunt is ‘het collectief’.

Mijn specialismen zijn:

  • Implementatievraagstukken
  • Cultuurverandering en organisatieontwikkeling
  • Coaching
  • Informatisering
  • Samenwerking
  • Bedrijfsvoering


© 2020 Rodrigues & Batelaan Management Consult - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design